ЗА КОНТАКТИ:

Печатница Джусита-ДЕС
гр. София, ж.к. Надежда,
бул. Хан Кубрат № 11
02/837 55 00; 483 95 50
0882 506 210,
0882 506 218,
0898 518 787,
e-mail: 375500@dir.bg

 

ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ E-PAY

плащане през интернет

назад

ПРОДУКТИ

БРОШУРИ И КАТАЛОЗИ  опаковки

БРОШУРА

Брошурата представлява многостранично издание до 48 страници, лепено или шито. Използва се пълноцветен печат и хромова хартия между 130-300 г/кв м. Корицата може да се отпечата на по-тежка хартия от тялото.

Информацията, която се предлага в брошурата е обширна и пълна, като запознава читателите с различни аспекти от дейността на дадена фирма. Освен това брошурата може да се оформи от няколко раздела.

В зависимост от насочеността се използват и различни допълнителни процеси, като допълнителни PANTONE цветове към CMYK, UV лак, ламиниране, сухо преге и други, за да се получат луксозни издания.

За да се подсилят визуалните ефекти е много важно снимковият материал да е с висока резолюция. Използване на снимки от INTERNET не е желателно, защото за качествено изображение на монитор са нужни 72 dpi, а за печат са необходими 300 dpi, но не изкуствено интерполирани. Другата причина да не се използват снимки от INTERNET са авторските права. Това въобще не е маловажно. Нашият съвет е, ако бюджета Ви го позволява да ползвате професионален фотограф.

Всички тези допълнения водят и до по-висока себестойност на изделието. Поради специфичните особености и желания на клиентите, точна оферта може да се даде при конкретно зададени параметри.

Забележка: За да подшиете с телбод каталог или брошура, страниците трябва да са кратни на 4.

 

КАТАЛОГ

Това е издание без ограничения нито във формат, нито в обем, но насочеността му е доста конкретизирана.
Представя се продуктовата гама на дадена фирма, като се отбелязват артикулни номера и най-общи или детайлни характеристики на посочения продукт. Използва се снимка за онагледяване и обяснителен текст. Освен това в каталозите се предлагат и “горещите” оферти, както и предимствата на предлаганите продукти пред конкурентните.

Целта, която се поставя в един каталог е вдигане на оборота (продажбите). Точно поради тази причина, когато поверявате изработването на един каталог, трябва да сте с ясна стратегия и да сте в готовност да сътрудничите максимално, за да се предложат най-добрите решения, които да оправдаят целта.

Не стойността на каталога ще направят Вашия бизнес по-успешен, а офертите към Вашите клиенти, които се съдържат в него. Нашият съвет е за каталога да използвате Ваши качествени фотографии, защото първо трябва клиентът да види продукта и после ще прочете ако сте го заинтригували.

ЦЕНИ

Брой стр./ Хартия Тираж А5 4+4 А4 4+4
16 стр. 130 г/кв.м 1000 850  лв. 1600 лв.
  2000 1300 лв. 2302 лв.
  5000 2670 лв. 4555 лв.
16 стр 200 г/кв.м 1000 903 лв. 1690 лв.
  2000 1478 лв. 2664 лв.
  5000 3124 лв. 5460 лв.
24 стр. 130 г/кв.м 1000 1178 лв. 2474 лв.
  2000 1848 лв. 3902 лв.
  5000 3770 лв. 8033 лв.
24 стр. 200 г/кв.м 1000 1315 лв. 2204 лв.
  2000 2125 лв. 3363 лв.
  5000 4456 лв. 6683 лв.
32 стр. 130 г/кв.м 1000 1543 лв. 2900 лв.
  2000 2402 лв. 4411 лв.
  5000 4872 лв. 8714 лв.
32 стр. 200 г/кв.м 1000 1723 лв. 3840 лв.
  2000 2765 лв. 5131 лв.
  5000 5780 лв. 10500 лв.
40 стр. 130 г/кв.м 1000 1932 лв. 3594 лв.
  2000 3012 лв. 5460 лв.
  5000 6048 лв. 10748 лв.
40 стр. 200 г/кв.м 1000 2157 лв. 4044 лв.
  2000 3465 лв. 6360 лв.
  5000 7180 лв. 12996 лв.
48 стр. 130 г/кв.м 1000 2320 лв. 4289 лв.
  2000 3615 лв. 6510 лв.
  5000 7218 лв. 12766 лв.
48 стр. 200 г/кв.м 1000 2591 лв. 4829 лв.
  2000 4160 лв. 7589 лв.
  5000 8580 лв. 15466 лв.

Цените са в български лева и не включват ДДС