ЗА КОНТАКТИ:

Печатница Джусита-ДЕС
гр. София, ж.к. Надежда,
бул. Хан Кубрат № 11
02/837 55 00; 483 95 50
0882 506 210,
0882 506 218,
0898 518 787,
e-mail: 375500@dir.bg

 

ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ E-PAY

плащане през интернет

 

назад

опаковки

ПАСПОРТ НА ФИРМЕНИЯ ДИЗАЙН

ВИЗИТКИ  опаковки

При печат на визитки, Вашето лого, запазена марка и/или девиз биват изписвани с Вашият индивидуален шрифт и цвят и позиционирани по следния начин:

Име и длъжност - Името се изписва с главни букви под логото, (отбелязва се големина на шрифта), с ляво подравняване. Длъжността е под името с ляво подравняване( отбелязва се големината на първата буква и големината на целия надпис).

Текст - описва се големината на използвания шрифт, както и големината на всяка главна буква. Целият текст е с ляво подравняване.

Web address, е-mail - изписва се в левия ъгъл, под името, лого и длъжността. Описва се големината на шрифта, малки букви, ляво подравняване.

ПРОЕКТИ ЦЕНИ