ЗА КОНТАКТИ:

Печатница Джусита-ДЕС
гр. София, ж.к. Надежда,
бул. Хан Кубрат № 11
02/837 55 00; 483 95 50
0882 506 210,
0882 506 218,
0898 518 787,
e-mail: 375500@dir.bg

 

ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ E-PAY

плащане през интернет

 

назад

опаковки

ПАСПОРТ НА ФИРМЕНИЯ ДИЗАЙН

E-MAIL  опаковки

За да изглежда една електронна кореспонденция представителна, винаги използвайте следния начин за визуализация на подписа придружаващ даденият текст:

Име - описва се шрифта и големината му. Всички останали шрифтове да са с по-малка големина.

Компания - описва се шрифта, с по-малка големина от използвания за изписване на името.

Отдел - описва се шрифта и големината му.

Длъжност - описва се шрифта и големината му.

Начини за контакт - всеки телефонен номер /факс/ мобилен да се изписва на отделен ред и да се описва се шрифта и големината му.

Web address - описва се шрифта и големината му. При наличие на адрес, характерен само за даденият отдел се изписва той.

Девиз - описва се шрифта и големината му.

ПРОЕКТИ ЦЕНИ