ЗА КОНТАКТИ:

Печатница Джусита-ДЕС
гр. София, ж.к. Надежда,
бул. Хан Кубрат № 11
02/837 55 00; 483 95 50
0882 506 210,
0882 506 218,
0898 518 787,
e-mail: 375500@dir.bg

 

ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ E-PAY

плащане през интернет


назад
назад

ФОРМУЛЯРИ

бланки, пликове, визитки и папки34-Каил-централна реанимация
бланки, пликове, визитки и папки35-Диализен протокол
бланки, пликове, визитки и папки36-Клиника по ортопедия и травматология
бланки, пликове, визитки и папки37-Отделение по физкална терапия и рехабилитация
бланки, пликове, визитки и папки38-Мониторинг-реанимация
бланки, пликове, визитки и папки39-Лист за перкутанно лъчелечение
бланки, пликове, визитки и папки40-Алергологичен кабинет
бланки, пликове, визитки и папки41-Искане за хистопатологично изследване
бланки, пликове, визитки и папки43-Заповед за изплащане на допълнителни възнаграждения
бланки, пликове, визитки и папки45-Лист за интравенозен достъп
бланки, пликове, визитки и папки46-Консумативи
бланки, пликове, визитки и папки48-Фиш за имонохематологично изследване
бланки, пликове, визитки и папки49-Фиш за IN VITRO съвместимост
бланки, пликове, визитки и папки50-Искане за отпускане на материални ценности
бланки, пликове, визитки и папки55-Трансфузионен лист
бланки, пликове, визитки и папки56-Наредба 34
бланки, пликове, визитки и папки57-Требвателен лист
бланки, пликове, визитки и папки58-Молба за отпуск
бланки, пликове, визитки и папки59-Оперативен протокол
бланки, пликове, визитки и папки60-Информация за пациента

Предишна 1 2