Contacts:

Press Djusita Des
Sofia, Nadejda,
Han Kubrat BLVD № 11
02/837 55 00; 483 95 50
0882 506 210,
0882 506 218,
0898 518 787,
e-mail: 375500@dir.bg

 

Payment via E-PAY

payment via internet

 

назад

опаковки

ПАСПОРТ НА ФИРМЕНИЯ ДИЗАЙН

АВТОМОБИЛИ  опаковки

Всички превозните средства на дадена компания биват маркирани със идентичен стикер с фиксирани размери. (Описват се всички параметри на стикера). На този стикер не фигурира фирмения девиз, а само отделът за които е предназначен даденият автомобил. Стикерът да бъде в предварително одобрените фирмени цветове (описват се неговите характеристики в паспорта). Предварително изпработен, монтиран на място.

Всички стикери върху фирмени автомобили са с еднакви параметри и монтирани съобразно с наръчника за монтаж, идентичен за всеки отделен модел превозно средство. Фиксирането да става от ляво на дясно.

ПРОЕКТИ ЦЕНИ