назад

С тази форма можете да обръщате цветове от RGB, CMY и CMYK!
Избери цвета, който искаш да видиш :
 
                       
                                                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

Стойности за офсетов печат
C:

M:
Y:
K:
Стойности за офсетов печат без черно
C:
M:
Y:
Стойности на цвета в мониторен режим
R:
G:
B:
16-битови стойности на цвета в мониторен режим
R:
G:
B:
Стойности на НЮАНС, НАСИТЕНОСТ, ЯРКОСТ
H:
S:
V:
Координати по XYZ във видимия спектър
X:
Y:
Z:
Основни
             
Допълнителни
            
Аналогични
             
Допълнително разлагане
            
Светли
             
Кроматични
             
Наситеност
             

Списък на последните 50 избрани цвята:

Тонове и полутонове

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

   
Предшестващ цвят
   
HTML истински цвят
   
Елементарни цветове