Contacts:

Press Djusita Des
Sofia, Nadejda,
Han Kubrat BLVD № 11
02/837 55 00; 836 86 25
0882 506 210,
0894 671 944,
e-mail: 375500@dir.bg

назад
Изберете формат и проверете неговото разположение в печатаемото поле на нашите печатарски машини 330х480 мм. и 450х630 мм.

Таблицата показва ширината и височината на всички ISO A и B хартиени формати, както и ISO C формати за пликове.
Размерите са в милиметри:

 
A Series Formats B Series Formats C Series Formats
4A0 1682 × 2378 - - - -
2A0 1189 × 1682 - - - -
A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162
A7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114
A8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81
A9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57
A10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40

Въведете ширина:   мм.
Въведете височина:   мм.

1/4 форматна машина

1/2 форматна машина

Примери за прилагане

ISO стандартите за хартия по широка общност от формати, но не всички от тях са широко разпространени в практиката. Сред всички, А4 е най-важен за всекидневна употреба в офис. Някои най-важни приложения на форматите са обобщени тук:

A0, A1 технически чертжи, плакати
A2, A3 чертежи, диаграми, големи таблици
A4 писма, списания, форми, каталози, принтерни израборки и такива на копирни машини
A5 бележки
A6 картички
B5, A5, B6, A6 книги
C4, C5, C6 пликове за писма А4: несгънато (C4), сгънато веднъж (C5), сгънато два пъти (C6)
B4, A3 вестници, поддържани от повечето копирни машини, като добавка към A4
B8, A8 карти за игра