Contacts:

Press Djusita Des
Sofia, Nadejda,
Han Kubrat BLVD № 11
02/837 55 00; 483 95 50
0882 506 210,
0882 506 218,
0898 518 787,
e-mail: 375500@dir.bg

 

Payment via E-PAY

payment via internet


назад
назад

ФОРМУЛЯРИ

бланки, пликове, визитки и папки01-Анестезиогичен лист
бланки, пликове, визитки и папки02-График за работно време
бланки, пликове, визитки и папки03-Декларация за информирано съгласие на пациента
бланки, пликове, визитки и папки04-Декларация за информираност и съгласие на пациента
бланки, пликове, визитки и папки05-Дневник ЕДСД
бланки, пликове, визитки и папки06-Епикриза
бланки, пликове, визитки и папки08-Изследване на урина
бланки, пликове, визитки и папки10-История на заболяването
бланки, пликове, визитки и папки14-Таблица за отчитане на явяването и неявяването на работа
бланки, пликове, визитки и папки16-Регистриране на процедури по клинична пътека №264
бланки, пликове, визитки и папки17-Лекарствен лист
бланки, пликове, визитки и папки18-Лекарствен лист
бланки, пликове, визитки и папки19-Допълнителен лист към история на заболяването
бланки, пликове, визитки и папки20-Температурен лист
бланки, пликове, визитки и папки23-Материали за микро биологично изследване
бланки, пликове, визитки и папки24-Биопсично изследване
бланки, пликове, визитки и папки25-Рецепта
бланки, пликове, визитки и папки26-Сведение за движението на болните и легловия фонд
бланки, пликове, визитки и папки27-Сметка
бланки, пликове, визитки и папки28-Окончателна сметка
бланки, пликове, визитки и папки29-Карта за предписване на лекарства
бланки, пликове, визитки и папки30-Изследване на слуха
бланки, пликове, визитки и папки31-Неврология - информирано съгласие
бланки, пликове, визитки и папки32-Лъчелечение - информирано съгласие
бланки, пликове, визитки и папки33-Искане за кръв, кръвни съставки и плазмени продукти

1 2 Следваща